دوره ضمن خدمت مربیان آمادگی دفاعی در استان البرز آغاز شد.
پس از جمع بندی اقدامات مانور رسانه ای و بر اساس سیر سه ماهه فعالیت جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی استان ها
جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی، بعنوان مجمع دانش آموزان بسیجی فعال در فضای مجازی بنابر ماموریت های محوله خود پس از برگزاری اردوهای آموزشی، جهت جریان سازی رسانه ای اقدام به برگزاری مانورهای
مانور رسانه ای 9 دی؛
به گزارش البرز بیست؛ دانش آموزان بسیجی و متعهد محمدشهری همزمان با فرارسیدن سالروز 9دی  بار دیگر با آرمان های بلند شهدا، تجدید پیمان کردند.

تازه ترین اخبار

ورزشی